The Federation Of Chinese Scholars In Australia

Contact Us

 
Zhiguo Yuan - President
Email : z.yuan@awmc.uq.edu.au
Tel : +61 7 3365 4374
 
Hao Wang - Secretary General
Email : hao.wang@usq.edu.au
Tel : +61 7 3470 4102